Сообщений: 3 Страница 1 из 1
Еврейский язык Господа Иисуса Христа есть язык Адама, Божий
и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе (Ин10:35)

Сирийский язык

В Септуагинте язык именуется "сирийским", у масоретов- "арамейским".

О происхождении сирийцев сказано мало:
Сы́нове Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ, и Ара́мъ и Каина́нъ.
И сы́нове Ара́мли: О́съ и У́лъ, и Гате́ръ и Мосо́хъ.
(Быт10:22-23)
Говорят ли потомки четырёх сынов Арама разными языками, или единым- как хананеи (Быт10:15-18)?Главная из них- Дамаскова:
но глава́ Ара́му Дама́скъ, и глава́ Дама́ску Раси́нъ: но еще́ шестьдеся́тъ и пя́ть лѣ́тъ, оскудѣ́етъ ца́р­ст­во Ефре́мово от­ люді́й, (Ис7:8)

Сирия потеряла государственность:
Се́, Дама́скъ во́змет­ся от­ градо́въ бу́детъ въ паде́нiе.
...И ксему́ не бу́детъ укрѣпле́нъ, е́же вбѣ́гнути та́мо Ефре́му: и ксему́ не бу́детъ ца́р­ст­во въ Дама́сцѣ, и оста́нокъ Си́рянъ поги́бнетъ: нѣ́си бо ты́ лу́чшiй от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и сла́вы и́хъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ.
(Ис17:1,3)
Но государственным языком Вавилонии стал сирийский:
И глаго́лаше халде́е Си́рски царе́ви: царю́, во вѣ́ки живи́: ты́ повѣ́ждь со́нъ рабо́мъ тво­и́мъ, и сказа́нiе его́ воз­вѣсти́мъ ти́. (Дан2:4)
Были ли подобны сирийцы в торговле на суше финикийцам на море, чтобы языку стать международным? Причина неясна.

Видимо, летоисчисление Сирии, Халдеи, Вавилонии и Израиля- едино. Месяцы упоминаются на государственном языке, но без пересчёта. Со времени Ездры их названия- сирийские, о более ранних упоминаниях явных свидетельств в Библии нет.
ДревнееСтихНовоеСтихКатолический календарь
1плодов новыхИсх13:4НисанНеем2:1март-апрель
2Зий3Цар6:37апрель-май
3СиванВар1:8май-июнь
4ФаммузИез8:14июнь-июль
5июль-август
6ЕлулНеем6:15август-сентябрь
7Афаним3Цар8:2сентябрь-октябрь
8Вул3Цар6:38октябрь-ноябрь
9Хас(е)левНеем1:1ноябрь-декабрь
10декабрь-январь
11СаватЗах1:7январь-февраль
12Адар1Ездр6:15февраль-март

По 1Мак1:10,3:13,25,27 сирийцы подчинились и еллинскому царству, но их язык перестал быть государственным. Календарь царства ведётся на другом языке:
...Лѣ́та сто́ четы́редесять осма́го, [ме́сяца] Дiоскори́нѳiа, дне́ два́десять четве́ртаго.
Ца́рское же посла́нiе содержа́­ше сiя́: ца́рь Антiо́хъ Лисі́и бра́ту ра́доватися:
(2Мак11:21-38)
После плена иудеи долго упоминают сирийские месяцы:
...имѣ́ти же пра́здникъ се́й въ третiй­на́­де­сять де́нь втораго­на́­де­сять ме́сяца, и́же глаго́лет­ся сирі́йскимъ гла́сомъ Ада́ръ, предъ еди́нымъ дне́мъ Мардохе́ева дне́. (2Мак15:36-37)
Но и для них сирийский теряет значение. Например, применяется египетский календарь:
...от­ два́десять пя́таго дне́ ме́сяца пахо́на да́же до четве́ртаго дне́ ме́сяца епифа́, во дне́хъ четы́редесятихъ: соста́виша же и́мъ поги́бель от­ пя́таго дне́ ме́сяца епифа́ да́же до седма́го, въ въ трiе́хъ дне́хъ: въ ни́хже и пресла́вно яви́въ ми́лость Свою́ Всеси́льный, изба́ви и́хъ безвре́дныхъ ку́пно. (3Мак6:35)

Сирия и ещё пострадала:
Го́ре тебѣ́, Вавило́не и Асі́а! Го́ре тебѣ́, Еги́пте и Сирі́а!
...по́слана су́ть на ва́съ зла́я, и кто́ есть, и́же от­ме́тнетъ я́?
...зане́ оста́нутъ от­ гра́да де́сять, и два́ от­ ни́вы, и́же сокры́ют­ся въ густы́хъ дубра́вахъ и въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ.
(3Ездр16:1,5,29)
Зачем иудеям между собой применять сирийский язык?

  Еврейский, сирийский и халдейский языки существенно различны:
 1. Меньше и хуже, но простые воины на стене поняли бы речь, будь языки наречиями одного:
  И рече́ Елiаки́мъ сы́нъ Хелкі́инъ и Сомна́съ и Иоа́съ ко Рапса́ку: глаго́ли ны́нѣ ко отроко́мъ тво­и́мъ си́рски, я́ко слы́шимъ мы́, а не глаго́ли къ на́мъ иуде́йски, и почто́ глаго́леши во у́шы люді́й, и́же на стѣнѣ́?
  И рече́ къ ни́мъ Рапса́къ: еда́ къ господи́ну тво­ему́ и къ тебѣ́ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ муже́мъ ли сѣдя́щымъ на стѣнѣ́, е́же я́сти и́мъ гно́й сво́й и пи́ти и́мъ се́чь свою́ съ ва́ми вку́пѣ?
  (4Цар18:26-27)
 2. Знаменитую надпись на стене знающие государственный сирийский язык мудрые халдеи не смогли и истолковать, и прочесть:
  и возопи́ ца́рь си́лою, е́же ввести́ волхво́въ, халде́евъ, газари́новъ: и рече́ ца́рь му́дрымъ Вавило́нскимъ: и́же прочте́тъ писа́нiе сiе́ и ра́зумъ его́ воз­вѣсти́тъ мнѣ́, то́й въ багряни́цу облече́т­ся, и гри́вна злата́я на вы́ю его́, и тре́тiй во ца́р­ст­вѣ мо­е́мъ облада́ти на́чнетъ.
  И вхожда́ху вси́ му́дрiи ко царю́ и не можа́ху писа́нiя прочести́, ни ра́зума царю́ воз­вѣсти́ти.
  (Дан5:7-8)
  В надписи на еврейском языке приведено известное слово:
  Се́ же е́сть писа́нiе вчине́но­е: мани́, Ѳеке́л, фа́рес.
  ...фа́рес, раздѣли́ся ца́р­ст­во твое́ и даде́ся ми́домъ и пе́рсомъ.
  (Дан5:25,28)
  Человеческая мудрость халдеев свидетельствуется тем, что книги мудрости были на халдейском языке, хотя государственным был сирийский:
  ю́ношы, на ни́хже нѣ́сть поро́ка, и добры́ зра́комъ и смы́слены во вся́цѣй прему́дрости, и вѣ́дущыя умѣ́нiе и размышля́ющыя ра́зумъ, и и́мже е́сть крѣ́пость въ ни́хъ, е́же предстоя́ти въ дому́ предъ царе́мъ и научи́ти я́ кни́гамъ и язы́ку Халде́йску. (Дан1:4)
  И в перечислениях Иер50:35, Дан4:3-4, Дан2:2-28.

Текст масоретов затемняет упоминание Сирии:
СтихмасоретскийСептуагинта
Втор26:5Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный;и от­вѣща́въ рече́ши предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ: Сирі́ю оста́ви оте́цъ мо́й и сни́де во Еги́петъ и обита́ та́мо въ числѣ́ ма́лѣмъ, и бы́сть та́мо въ язы́къ вели́къ и во мно́же­с­т­во мно́го и вели́ко:

Как поэтому верить масоретам в сохранении названия, якобы, на сирийском языке?
Быт31:47И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом.И прозва́ его́ Лава́нъ хо́лмъ свидѣ́тел­ст­ва: Иа́ковъ же прозва́ хо́лмъ свидѣ́тель.

Библию на сирийском языке- Пешитту связывают только с христианством. Более ранних переводов нет и в других упоминаниях.

Арфаксад есть брат Арама, но симитские языки- еврейский, сирийский и халдейский не родственны.

Хананейский язык

Хананеи и израильтяне именуются одинаково:
ИмяРанний стихРодПоздний стихРод
АмафиаБыт10:18ХанаанИон1:1Израиль
АвнанБыт14:13ХанаанЧис16:1Израиль
РафаинБыт15:20Ханаан?Иудиф8:1Израиль
СаарБыт23:8Ханаан1Пар4:7Израиль
ЕлонБыт26:34ХанаанСуд12:11Израиль
ВасемафБыт26:34Ханаан3Цар4:15Израиль
СихемБыт33:19Ханаан1Пар7:19Израиль
СовалБыт36:20Ханаан1Пар2:50Израиль
ЕманБыт36:22Ханаан1Пар16:41Израиль
ВалаамБыт36:27Ханаан1Пар7:17Израиль
АранБыт36:28Ханаан1Пар2:46Израиль
ИрасБыт38:1Ханаан2Цар20:26Израиль
ЕламНав10:3ХанаанНеем7:12Израиль
Авимелех1Цар21:6Израиль1Цар26:6Ханаан
Мааха(м,ж)2Цар3:3Ханаан3Цар15:2Израиль
Уриа2Цар11:3ХанаанНеем8:4Израиль
Орна1Пар3:21Израиль2Цар24:16Ханаан

Названиями мест хананеев именуются израильтяне:
СловоХананейское названиеЕврейское имяПол
ХевронБыт13:18Исх6:18м
ЕфрафаБыт35:161Пар2:19ж
ЕнанБыт38:14Неем10:26м
ОрЧис20:231Пар2:20м
АрадЧис21:1Быт46:21м
ЕсевонЧис21:251Пар7:7м
АтарофЧис32:31Пар2:54м
СофанЧис32:35Чис26:42м
КаафЧис32:42Быт46:11м
ИассаВтор2:321Ездр10:15м
ИаримНав9:171Ездр10:18м
ИеримуфНав10:31Пар25:4м
ГазерНав10:331Пар2:46м
ОферНав12:17Чис26:36м
АфекНав12:181Цар9:1м
МаронНав12:201Пар4:17м
ИавнилНав15:111Пар12:20м
ВирсавиаНав15:282Цар11:3ж
АферНав15:421Пар4:6м
ИеферНав15:483Цар2:5м
ЗифНав15:551Пар4:16м
ГедорНав15:581Пар9:37м
МанаимНав13:264Цар15:14м
СафонНав13:27Быт46:16м
МарисНав15:441Пар2:42м
ИаминНав17:7Быт46:10м
ИезраельНав17:16Ос1:4м
СиломНав18:1Быт38:5м
ЕлимелехНав19:26Руф1:2м
Иериил2Пар20:161Пар7:2м

Израильтяне именуются не в честь городов- по имени называют город, не наоборот:
...И бѣ́ зи́ждяй гра́дъ, и именова́ гра́дъ во и́мя сы́на сво­его́ Ено́хъ. (Быт4:17)
И далее в Чис32:38,41-42, Втор3:14, Нав19:47, 1Пар6:65, Пс48:12. Для именования применяются одни и те же слова.

Многие хананейские города сохраняют прежние названия. Видимо, согласные с:
...име́нъ же бого́въ инѣ́хъ не помина́йте, ниже́ да слы́шат­ся изо у́стъ ва́шихъ. (Исх23:13)

Держат ли египтяне толмача языка с 66 душами (Быт46:26)?
Ті́и же не вѣ́дѣша, я́ко разумѣ́етъ Ио́сифъ: толма́чь бо между́ и́ми бя́ше. (Быт42:23)

Иезавель, хананеянка из 3Цар16:31, понимает смысл имени пророка (Мк15:34) и Илия знает смысл имени царицы:
И посла́ Иезаве́ль ко Илiи́ и рече́: а́ще ты́ еси́ Илiа́, а́зъ же Иезаве́ль: сiя́ да сотворя́тъ ми́ бо́зи и сiя́ да при­­ложа́тъ ми́, я́ко въ се́й же ча́съ у́тро положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от­ ни́хъ.
И убоя́ся Илiа́, и воста́, и отъи́де души́ ра́ди сво­ея́, и прiи́де въ Вирсаві́ю зе́млю Иу́дину, и оста́ви о́трочище свое́ та́мо,
(3Цар19:2-3)
Её имя содержит в себе имя бога веельзевула из Мф10:25. Пророк Илия убоялся не богов, а того, что теперь владетельная язычница заклялась и должна его убить. Так же клянётся идумеянин(?) в 3Цар20:10. Теми же словами, но клянутся Богом моавитянка в Руф1:17 и израильтянин в 1Цар3:17. Видимо, такая клятва употреблялась и до смешения языков. Имеет ли она отношение к Быт8:21?

Ясно, что после упоминаемого в Быт15:16 при окончательном падении хананеев евреи не должны именоваться некоторыми их именами.

Дальние родственники Ханаан и Евер говорят на едином языке.

Имена
Пецы́ся о и́мени, то́ бо ти́ пребыва́етъ па́че ты́сящъ вели́кихъ сокро́вищъ зла́та. (Сир41:15-16)

От начала до конца евреи именуются теми же именами:
ИмяПолРанний стихПоздний стих
ИаковмБыт25:26Мф4:21
СимеонмБыт29:33Деян13:1
ЛевиймБыт29:34Лк3:24
ИудамБыт29:35Мф10:4
ИосифмБыт30:24Деян1:23
МариамжИсх6:20Мф1:20
ЕлисаветжИсх6:23Лк1:5
ЕлеазармИсх6:23Мф1:15
АвиудмИсх6:23Мф1:13
ИисусмИсх17:9Мф1:16
НафанаилмЧис1:8Ин1:45
ГамалиилмЧис1:10Деян5:34
ИаирмЧис32:41Мк5:22
Илийм1Цар1:1Лк3:23
Аннам,ж1Цар1:2Ин18:24
Иосиам3Цар13:2Деян4:36
Ананиам3Цар16:1Деян23:2
Захариам4Цар14:29Лк1:5
Варахиам1Пар3:20Мф23:35
Фануилм1Пар4:4Лк2:36
Матфанм2Пар23:17Мф1:15
ИонамИон1:1Ин1:42
Агавм1Ездр2:45Деян21:10

Некоторые имена будучи еврейскими не повторяются. Каждому имени- своё время, особенно, наречённому пророчески.

Имена суть сокращённые предложения:
Имя-предложениеПервый стих
ЖенаБыт2:23
КаинБыт4:1
СифБыт4:25
НоеБыт5:29
АвраамБыт17:5
МоавБыт19:37
АмманБыт19:38
ИсавБыт25:25
ИаковБыт25:26
РувимБыт29:32
СимеонБыт29:33
ЛевийБыт29:34
ИудаБыт29:35
ДанБыт30:6
НеффалимБыт30:8
ГадБыт30:11
АсирБыт30:13
ИссахарБыт30:18
ЗавулонБыт30:20
ИосифБыт30:24
ИзраильБыт32:28
ВениаминБыт35:18
ФаресБыт38:29
Самуил1Цар1:20
(Амалфеев рог)Иов42:14
(Скоро плени, нагло расхити)Ис8:3
(Преселник отвсюду)Иер20:3
(Непомилована)Ос1:6
ИисусМф1:21
ЕммануилМф1:23
ВоанергесМк3:17
КифаИн1:42
ВарнаваДеян4:36
ТавифаДеян9:36

И географические названия суть предложения:
НазваниеПредложениеПервый стих
СмешениеБыт11:9
Господь увиделБыт22:14
ОбидаБыт26:20
ПространствоБыт26:22
Кладязь клятвенныйБыт26:33
Холм свидетельБыт31:47
Вид БожийБыт32:30
Плач египетскийБыт50:11
ГорестьИсх15:23
Господь прибежище моеИсх17:15
Гробы похотенияЧис11:34
Дебрь грозднаяЧис13:25
КариафсеферГрад писменНав15:15
ПотреблениеНав1:17
Мир ГосподеньСуд6:24
Избиение челюстноеСуд15:17
АвенезерКамень помощи1Цар7:12
Камень разделенный1Цар23:28
Град Давидов2Цар5:9
Поражение Озино2Цар6:8
ФарасинРазсечение1Пар14:11
ПадениеИер19:6
АкелдамаСело кровиДеян1:19


Угрозы сохранению языка


Плен и подданство в царстве с другим государственным языком:
...написа́ въ ми́рѣ Миѳрида́тъ и Тавеи́лъ со про́чими сослужи́тели ко Артаксе́рксу царю́ пе́рсскому: написа́ писмоно́сецъ писа́нiе си́рскимъ язы́комъ и претолко́вано. (1Ездр4:7)

Заимствование слов в плену:
Написа́ же Мардохе́й словеса́ сiя́ въ кни́гу и посла́ иуде́омъ, ели́цы бѣ́ша въ ца́р­ст­вiи Артаксе́рксовѣ, бли́зъ и дале́че су́щымъ,
...Сего́ ра́ди нареко́шася дні́е сі́и фури́мъ ра́ди жре́бiй, зане́ дiале́ктомъ и́хъ жре́бiи нарица́ют­ся фури́мъ, ра́ди слове́съ еписто́лiи сея́, и ели́ка пострада́ша си́хъ ра́ди, и ели́ка и́мъ при­­ключи́шася.
(Есф9:20,26)
"Диалект"- как "язык" в Деян2:6.

Утрата своих обычаев и смешение с чуждыми:
И во дне́хъ о́нѣхъ ви́дѣхъ Иуде́евъ по­е́мшихъ жены́ азо́тскiя, аммани́тяны, моави́тскiя,
и сы́нове и́хъ от­ полу́ глаго́лаху азо́тскимъ язы́комъ и не умѣ́яху глаго́лати иуде́йски:
(Неем13:23-24)

Послепленная подчинённость иноязычному царству- например, уплата дани, официальная переписка и т.п.:
Лѣ́та сто́ седмьдеся́таго отъ­я́то бы́сть и́го язы́ческое от­ Изра́иля, (1Мак13:41)

Желание князей получать власть любой ценой:
...а́ще пода́ст­ся вла́стiю его́ учи́лище ю́ныхъ ему́ поста́вити и су́щихъ во Иерусали́мѣ Антiохі́анами писа́ти.
Со­изво́лив­шу же царю́, и нача́ль­ство одержа́въ, а́бiе на язы́ческiй обы́чай единоплеме́н­ныя своя́ преводи́ти нача́.
...И оте́ческiя у́бо че́сти ни во что́же вмѣня́ху, е́ллинскiя же сла́вы предо́бры бы́ти мня́ху:
(2Мак4:9-10,15)

Долговременное разсеяние:
и́мутъ та́ въ себѣ́, я́же Евре́йски глаго́лема су́ть, егда́ преведу́т­ся на и́ный язы́къ:
...и въ преселе́нiи хотя́щымъ учи́тися,
(Сир0:22,34)

Сохранение речи

С каинитками говорили на одном языке:
ви́дѣв­ше же сы́нове Бо́жiи дще́ри человѣ́чи, я́ко добры́ су́ть, поя́ша себѣ́ жены́ от­ всѣ́хъ, я́же избра́ша. (Быт6:2)

И через пять столетий после потопа:
И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и гла́съ еди́нъ всѣ́мъ.
...Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смѣше́нiе, я́ко та́мо смѣси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и от­ту́ду разсѣ́я и́хъ Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.
(Быт11:1,9)

Аврам изъят от среды халдееязычных потомков Арфаксада:
А́зъ [е́смь] Бо́гъ изведы́й тя́ от­ страны́ Халде́йскiя, я́ко да́ти тебѣ́ зе́млю сiю́ наслѣ́д­ст­вовати. (Быт15:7)

В Харране и Ханаане язык один:
и вня́тъ душе́ю Ди́нѣ дще́ри Иа́ковли, и воз­люби́ дѣви́цу, и глаго́ла къ не́й по мы́сли дѣви́цы. (Быт34:1-3)

С хананеянкой по Исходе говорили на одном языке:
...И ше́дша два́ ю́ношы внидо́ста во Иерихо́нъ и внидо́ста въ до́мъ жены́ блудни́цы, е́йже и́мя Раа́въ: и вита́ста та́мо. (Нав2:1)
Иерихон далёк от торговых путей Приморского и Царского, чтобы Раав говорила на египетском языке, на котором вряд ли говорили и сами израильтяне, рождённые в пустыне после Исхода из Египта.

Во времена судей с царём Моава:
И и́де, и при­­несе́ да́ры Егло́му царю́ Моа́влю: Егло́мъ же му́жъ добротѣле́сенъ бѣ́ зѣло́.
...И рече́ Ао́дъ: сло́во мнѣ́ е́сть къ тебѣ́ та́йно, царю́. И рече́ Егло́мъ къ нему́: молчи́. И от­сла́ от­ себе́ всѣ́хъ предстоя́щихъ предъ ни́мъ.
(Суд3:17,19)

Во времена судей Мадиам понимал хананеев:
И Сиса́ра убѣже́ нога́ми сво­и́ми въ ку́щу Иаи́ли, жены́ Хаве́ра Кине́ева: я́ко ми́ръ бя́ше между́ Иави́номъ царе́мъ Асо́рскимъ и между́ до́момъ Хаве́ра Кине́ева.
И изы́де Иаи́ль во срѣ́тенiе Сиса́рѣ и рече́ къ нему́: уклони́ся, господи́не мо́й, уклони́ся ко мнѣ́, не бо́йся. И уклони́ся къ не́й въ ку́щу: и покры́ его́ оде́ждею сво­е́ю.
(Суд4:17-22)

Во времена судей понимали Мадиама и, видимо, Амалика со всеми сынами востоков из Быт25:1-6:
И бы́сть въ ту́ но́щь, и рече́ къ нему́ Госпо́дь: воста́въ сни́ди от­сю́ду ско́ро въ по́лкъ, я́ко преда́хъ и́хъ въ ру́ку твою́:
...и услы́шиши, что́ воз­глаго́лютъ: и по се́мъ укрѣпя́т­ся ру́цѣ тво­и́, и сни́деши въ по́лкъ.
...И Мадiа́мъ и Амали́къ и вси́ сы́нове восто́ковъ стоя́ху въ доли́нѣ я́ко пру́зи мно́же­с­т­вомъ, и велблю́домъ и́хъ не бя́ше числа́, но бя́ху я́ко песо́къ на краи́ морстѣ́мъ мно́же­с­т­вомъ.
(Суд7:9,11-12)

Вплоть до плена многие, смешиваясь и поклоняясь иным богам, теряли веру, но не язык, т.к. хананеи говорили на том же языке:
и рече́ши: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь дще́ри иерусали́мстѣй: ко́рень тво́й и бытiе́ твое́ от­ земли́ ханане́йски: оте́цъ тво́й аморре́анинъ и ма́ти твоя́ хетте́аныня: (Иез16:3)

Перед пленом иудеи и потомки Исава говорили на одном языке:
Помяни́, Го́споди, сы́ны едо́мскiя въ де́нь иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́. (Пс136:7)

В плену язык одинаков у всех израильтян:
я́ко не къ лю́демъ глубокорѣ́чивымъ и косноязы́чнымъ посыла́емь еси́, къ до́му Изра́илеву,
ниже́ къ лю́демъ мно́гимъ иноязы́чнымъ, инорѣ́чивымъ, ни тя́жкимъ язы́комъ су́щымъ, и́хже не разумѣ́лъ бы еси́ слове́съ: а́ще же и къ тацѣ́мъ посла́лъ бы́хъ тя́, то́ и ті́и послу́шали бы́ша тебе́:
(Иез3:5-6)

В Иудее и в плену язык не отличается:
Авваку́мъ же проро́къ бя́ше во Иуде́и, и то́й свари́ варе́нiе и вдроби́ хлѣ́бы въ но́щвы, и идя́ше на по́ле донести́ жа́телемъ.
И рече́ а́нгелъ Госпо́день Авваку́му: от­неси́ обѣ́дъ, его́же и́маши, въ Вавило́нъ Данiи́лу, въ ро́въ ле́вскъ.
...И возопи́ Авваку́мъ глаго́ля: Данiи́ле, Данiи́ле! воз­ми́ обѣ́дъ, его́же посла́ тебѣ́ Бо́гъ.
И рече́ Данiи́лъ: помяну́лъ бо мя́ еси́, Бо́же, и нѣ́си оста́вилъ лю́бящихъ Тя́.
(Дан14:33-34,37-38)

После плена ещё живы люди, говорящие на допленном языке:
И мно́зи от­ свяще́н­никовъ и Леви́тъ, и кня́зи оте́че­ст­въ и старѣ́йшины, и́же ви́дѣша до́мъ пре́жднiй на основа́нiи сво­е́мъ, и се́й до́мъ предъ очесы́ сво­и́ми, пла́каху гла́сомъ ве́лiимъ: и наро́дъ воз­глаша́ющь, въ весе́лiи воз­выша́ху: (1Ездр3:12)

Люди уже не вполне понимают Писание без толкования, но перевод не требуется:
и реко́ша Е́здрѣ архiере́ю и чтецу́, да при­­несе́тъ зако́нъ Моисе́овъ, пре́дан­ный от­ Го́спода Бо́га Изра́илева.
...и чтя́ше на простра́н­ствѣ, е́же предъ свяще́н­ными враты́ церко́вными, от­ у́тра да́же до полу́дне предъ мужми́ же и жена́ми: и да́ша все́ мно́же­с­т­во чу́в­ст­ва въ зако́нъ.
...и егда́ толкова́­ше зако́нъ, вси́ пря́мо стоя́ху. И благослови́ Е́здра Го́спода Бо́га Вы́шняго, Бо́га Савао́ѳа Вседержи́теля.
(2Ездр9:39,41,46)
И в Неем8:8 требуется именно толкование, а не перевод. Необходимость толкования даже при беседе на одном языке упомянута в Ин3:3-4.

После плена иудеи и аммонитяне говорили на одном языке:
...и стеко́шася вся́кiй ю́ноша и́хъ и жены́ въ собра́нiе, и поста́виша Ахiо́ра посредѣ́ всего́ наро́да сво­его́. И вопроси́ его́ Озі́а о случи́в­шемся.
И от­вѣща́въ воз­вѣсти́ и́мъ глаго́лы засѣда́нiя Олофе́рнова и вся́ глаго́лы, ели́ка глаго́ла посредѣ́ князе́й сыно́въ Ассу́рскихъ, и ели́ка велерѣ́чева Олофе́рнъ на до́мъ Изра́илевъ.
(Иудиф6:16-17)
Юноши, воспитанные после плена, и жёны не обязательно знают сирийский язык.

В позднем египетском разсеянии сохраняли язык, т.к. Септуагинта востребуется частью иудеев только позднее. Общепринято, что она создавалась не для иудеев:
Въ то́й де́нь бу́детъ пя́ть градо́въ во Еги́птѣ, глаго́лющихъ язы́комъ ханаани́тскимъ и клену́щихся и́менемъ Го́спода Савао́ѳа: гра́дъ аседе́къ прозове́т­ся еди́нъ гра́дъ. (Ис19:18)


Во времена Маккавеев говорили родным еврейским языком перед еллинами:
О́нъ же от­вѣща́въ оте́ческимъ гла́сомъ, рече́: ни́. Тѣ́мже и се́й по ря́ду прiя́тъ муче́нiе, я́коже и пе́рвый.
...и ко­его́ждо и́хъ увѣщава́­ше оте́ческимъ гла́сомъ, до́блiя испо́лнена му́дрости и же́нское помышле́нiе му́жескою душе́ю воз­двиза́ющи, глаго́лаше къ ни́мъ:
...Приклони́в­шися же къ нему́, посмѣя́ся же́стокому мучи́телю и си́це рече́ оте́ческимъ гла́сомъ: сы́не, поми́луй мя́ носи́в­шую тя́ во чре́вѣ де́вять ме́сяцей и млеко́мъ пита́в­шую тя́ лѣ́та три́, и воскорми́в­шую тя́ и при­­ве́дшую въ во́зрастъ се́й, и болѣ́зни воспита́нiя поне́сшую:
(2Мак7:8,21,27)
И в 2Мак12:37, 2Мак15:29, 3Мак6:29.

Сохранение символов

От начала Богом и Его людьми упоминаются те же символические слова и действия:
СимволПервоеПоследнее
Лице землиБыт2:6Лк21:35
Кость-плотьБыт2:23Еф5:30
Бысть по днехБыт4:3Деян28:17
Удвоение евр.однокоренных, например, Рече-глаголяБыт8:15Откр21:9
Даже до небесеБыт11:41Мак5:31
Лево(шуее)-десноБыт13:91Мак6:45
Вчера и третьего дняБыт31:21Мак9:44
Даже до дне сегоБыт32:322Кор3:14
Растерзать ризыБыт37:34Деян14:14
Облачиться/возложить вретищеБыт37:34Откр11:3
Мечем и лукомБыт48:22Зах9:13
Остричь голову/оплешитьИов1:20Неем13:25
Персть/земля/прах/пепел на главеИов1:20Откр18:19
МольИов4:193Ездр8:53
Покивать главоюИов16:4Мф27:39
Сотворить-приложитьЧис5:71Мак8:30
Последняя (паче) перваяРуф3:10Откр2:19
Кровь на главе2Цар1:16Деян18:6
Чист от крови2Цар3:28Деян20:26
Каждый в свой дом2Цар6:19Ин7:53
Задняя-передняяИер7:24Флп3:13

Сохранение письменности
...не сего́ ли ра́ди прельща́етеся, не вѣ́дуще писа́нiя, ни си́лы Бо́жiя? (Мк12:24)

При царе Иосафате читают на языке Моисея, без необходимости толкования, как после плена в 2Ездр9:39,41,46:
Въ тре́тiе же лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́ посла́ нача́лники своя́ и сыно́въ си́льныхъ Авді́ю и Заха́рiю, и Наѳанаи́ла и Михе́а, да уча́тъ во градѣ́хъ Иу́диныхъ:
...учаху же во Иуде́и, имѣ́юще кни́гу зако́на Госпо́дня, и прохожда́ху гра́ды Иу́дины и учаху лю́ди.
(4Цар22:8,23:2)

Моисеевы книги понятны до плена:
...обрѣ́те Хелкі́а свяще́н­никъ кни́гу зако́на Госпо́дня, [я́же дана́ бы́сть] руко́ю Моисе́овою. (2Пар34:1,14,30)
Вероятно, это книга, записанная собственноручно Моисеем и положенная рядом с ковчегом Завета по Втор31:26.

Перед пленом сохранялось начертание буквы Фав в виде креста (толкования Иеронима Блаженного и еп.Виссариона(Нечаева)):
И рече́ Госпо́дь къ нему́: пройди́ средѣ́ гра́да Иерусали́ма и да́ждь зна́менiя на ли́ца муже́й стеня́щихъ и болѣ́зну­ю­щихъ о всѣ́хъ беззако́нiихъ быва́ющихъ средѣ́ и́хъ. (Иез9:4)
существующее ещё до Исхода:
и прiи́мутъ от­ кро́ве и пома́жутъ на обою́ подво́ю и на пра́гахъ въ домѣ́хъ, въ ни́хже снѣдя́тъ то́е,
...и бу́детъ кро́вь ва́мъ въ зна́менiе на домѣ́хъ, въ ни́хже вы́ бу́дете та́мо, и узрю́ кро́вь и покры́ю вы́, и не бу́детъ въ ва́съ я́звы, е́же поги́бнути, егда́ поражу́ зе́млю Еги́петскую:
(Исх12:7,13)
Наличие алфавита упоминается до скрижалей Завета по Исх17:14.

Перед пленом Сам Господь говорит писать покупные книги на еврейском языке, понятном по возвращении:
А Ты́ ко мнѣ́ глаго́леши: при­­тяжи́ себѣ́ село́ сребро́мъ: и вписа́хъ въ кни́гу, и запеча́тахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ по́слухи, гра́дъ же преда́ст­ся въ ру́цѣ халде́йстѣ.
...И при­­тя́жутъ се́ла сребро́мъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запеча́таеши, и опослуши́ши по́слухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ го́рнихъ, и во градѣ́хъ по́льныхъ и во градѣ́хъ наге́въ: я́ко воз­вращу́ преселе́нiя и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
(Иер32:25,44)

В плену ждут возвращения и ведут родословия на еврейском, перечисляя имена-предложения:
Леви́ти во дни́ Елiаси́ва, Иоа́да и Иоа́, и Иоана́нъ и Иду́а, напи́сани нача́лницы оте́че­ст­въ, и свяще́н­ницы въ ца́р­ст­во да́рiа пе́рсскаго.
И сы́нове Леві́и нача́лницы оте́че­ст­въ пи́сани въ кни́зѣ слове́съ дні́й и да́же до дні́й Иоана́на сы́на Елису́ева.
(Неем12:22-23)

Книги времени Моисея читают и в плену:
...а́зъ Данiи́лъ разумѣ́хъ въ кни́гахъ число́ лѣ́тъ, о не́мже бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иеремі́и проро́ку, на сконча́нiе опустѣ́нiя Иерусали́мля се́дмьдесятъ лѣ́тъ.
...я́коже е́сть пи́сано въ зако́нѣ Моисе́овѣ, вся́ зла́я сiя́ прiидо́ша на ны́: и не помоли́хомся лицу́ Го́спода Бо́га на́­шего, от­врати́тися от­ непра́вдъ на́шихъ, и е́же смы́слити во все́й и́стинѣ Тво­е́й [Го́споди].
(Дан9:2,13)

После плена читают Закон Моисеев:
...и собра́шася вси́ лю́дiе я́ко му́жъ еди́нъ на простра́н­ство, е́же предъ враты́ водны́ми, и реко́ша Е́здрѣ пи́сарю, да при­­несе́тъ кни́гу зако́на Моисе́ова, его́же заповѣ́да Госпо́дь Изра́илю.
...И разгну́ Е́здра кни́гу предъ всѣ́ми людьми́, я́ко то́й бѣ́ надъ людьми́, и бы́сть егда́ разгиба́­ше ю́, ста́ша вси́ лю́дiе.
...И что́ша въ кни́зѣ зако́на Бо́жiя, и по­уча́­ше Е́здра и изъясня́ше ко разумѣ́нiю Госпо́дню, и разумѣ́ша лю́дiе чте́нiе.
(Неем8:1,5,8)

Родословные списки понятны после плена:
...и не мого́ша сказа́ти до́му оте́че­ст­ва сво­его́ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
ті́и иска́ша писа́нiя ро́ду сво­ему́ и не обрѣто́ша, и изгна́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
(1Ездр2:59,62)
и в 2Ездр5:39, 2Ездр8:48, Неем7:5,65

Ясен еврейский язык мюнцмейстеру Маккавеев и всем владельцам монет:
Лѣ́та сто́ седмьдеся́таго отъ­я́то бы́сть и́го язы́ческое от­ Изра́иля,
и нача́ша лю́дiе Изра́илевы писа́ти въ писа́нiихъ и въ совѣща́нiихъ: лѣ́та пе́рваго при­­ Си́монѣ архiере́и вели́цѣмъ и во́инѣ и вожди́ Иуде́йстѣмъ.
...И посла́ ца́рь Антiо́хъ сы́нъ дими́трiа царя́ посла́нiя от­ острово́въ морски́хъ Си́мону архiере́ю и нача́лнику язы́ка Иуде́йска и всему́ язы́ку.
...и попусти́хъ тебѣ́ твори́ти кова́нiе осо́быхъ пѣ́нязей во странѣ́ тво­е́й,
(1Мак13:41,42,15:1,6)

При Маккавеях понимают допленный язык:
Обрѣта́ет­ся же во описа́нiихъ Иеремі́и проро́ка, я́ко повелѣ́ огня́ взя́ти преселя́ющымся, я́коже зна́меновася,
и я́коже заповѣ́да преселя́ющымся проро́къ, да́въ и́мъ зако́нъ, да не забыва́ютъ повелѣ́нiй Госпо́днихъ и да не прельстя́т­ся умы́, ви́дяще и́долы зла́ты и сре́бряны и су́щую о́крестъ и́хъ у́тварь.
(2Мак2:1-2)

Неемия собирает древние книги, позже Иуда Маккавей:
Повѣ́дашася же и въ написа́нiихъ и въ памятописа́нiихъ бы́в­шихъ при­­ Неемі́и
та́яжде: и ка́ко стро́ящь книгополо́жницу собра́ кни́ги, я́же о царе́хъ и о проро́цѣхъ и о Дави́дѣ, и еписто́лiи царе́й о при­­ноше́нiихъ.
Та́кожде и Иу́да, па́дшая бра́нiю бы́в­шею на́мъ, собра́ вся́, и су́ть при­­ на́съ.
(2Мак2:13-14)

По случаю читают книгу на допленном языке:
еще́ же и Елеаза́ру [повелѣ́въ] чести́ святу́ю кни́гу и да́въ зна́менiе по́мощи Бо́жiю, пе́рвому полку́ са́мъ предводи́тель­ствуя срази́ся съ Никано́ромъ. (2Мак8:23)

Отлично знают язык времени Моисея создатели Септуагинты- переводчики на еллинский, в их числе праведный Симеон Богоприимец.

Масореты знали для искажения.

Сохранение обычаев
Но́е, Авраа́мъ, Исаа́къ, Иа́ковъ отцы́ на́ши от­ вѣ́ка: помяни́, ча́до, я́ко сі́и вси́ поя́ша жены́ от­ бра́тiй сво­и́хъ и благослове́ни бы́ша въ ча́дѣхъ сво­и́хъ, и сѣ́мя и́хъ наслѣ́дитъ зе́млю (Тов4:12)

Исключая отдельные случаи по Лев24:10.

В плену выдающимся юношам при привлечении к царской службе меняют имена на иноязычные только в отдельных случаях:
...от­ сыно́въ Иу́диныхъ Данiи́лъ и Ана́нiа, и Аза́рiа и Мисаи́лъ.
И воз­ложи́ и́мъ имена́ старѣ́йшина евну́ховъ: Данiи́лу Валтаса́ръ, и Ана́нiи Седра́хъ, и Мисаи́лу Миса́хъ, Аза́рiи же Авденаго́.
(Дан1:6-7)Община легко собирается:
Ше́дъ собери́ иуде́и и́же въ Су́сѣхъ, и пости́теся о мнѣ́, и не яди́те ниже́ пі́йте три́ дни́ де́нь и но́щь: а́зъ же и служе́бницы моя́ [та́кожде] не и́мамы я́сти: и тогда́ вни́ду ко царю́ кромѣ́ зако́на, а́ще и поги́бнути ми́ при­­ключи́т­ся. (Есф4:7,16)
И в Есф9:15-18.

В плену есть прозелитизм:
во [вся́цѣмъ] гра́дѣ и странѣ́, идѣ́же а́ще предлага́­шеся повелѣ́нiе ра́дость и весе́лiе бѣ́ Иуде́омъ, пирова́нiе и утѣше́ние. И мно́зи от­ язы́къ обрѣ́зовахуся и зако́нъ Иуде́йскiй прiима́ху, стра́ха ра́ди Иуде́йскаго.
...прiя́ша Иуде́е на себе́ и на сѣ́мя свое́ и на приложи́в­шихся къ ни́мъ, ниже́ ина́че да употребля́ютъ: дні́е же сі́и па́мяти соверша́еми по ро́ду и ро́ду, и гра́ду и оте́че­ст­ву и странѣ́.
(Есф8:17,9:27)

После плена отлучают чуждых:
И бы́сть егда́ слы́шаху зако́нъ, и от­лучи́ша всѣ́хъ чужди́хъ от­ Изра́иля. (Неем13:3)

В плену не женились на халдейках, сирийках, мидийках, персидках, хотя некоторые смешивались по возвращении:
И во дне́хъ о́нѣхъ ви́дѣхъ Иуде́евъ по­е́мшихъ жены́ азо́тскiя, Аммани́тяны, Моави́тскiя, (Неем13:24)

После плена отвергают смешение:
И услы́шаша врази́ Иу́дины и Венiами́ни, я́ко сы́нове преселе́нiя созида́ютъ це́рковь Го́споду Бо́гу Изра́илеву,
...и реко́ша и́мъ: сози́ждемъ съ ва́ми, поне́же, я́коже и вы́, и́щемъ Бо́га ва́­шего и Ему́ мы́ жре́мъ же́ртву от­ дні́й Асарада́на царя́ Ассу́рска при­­ве́дшаго ны сѣ́мо.
И рече́ и́мъ Зорова́вель и Иису́съ и про́чiи кня́зи оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть на́мъ и ва́мъ созда́ти до́мъ Бо́гу на́­шему, поне́же мы́ са́ми осо́бно сози́ждемъ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже повелѣ́ на́мъ Ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
(1Ездр4:1-3)

При Маккавеях иудеи гнушаются перешедшими в еллинизм:
они́ же въ проти́вность прiе́млюще, и при­­ро́днымъ злонра́вiемъ до́брое от­ри́нув­ше, и при́сно въ зло́е уклоня́ющеся, не то́кмо от­ри́нуша честно́е гражда́н­ство, но и гнуша́ют­ся сло́вомъ и дѣ́ломъ, молча́нiемъ тѣ́хъ, и́же немно́гiи от­ ни́хъ къ на́мъ неле́стнѣ доброжела́тель­ни су́ть, по вся́къ ча́съ ча́юще, я́ко мы́ вско́рѣ нестро́йнымъ житiе́мъ низврати́мъ исправле́нiя. (3Мак3:16)

Грамотность

Псалмы часто приводятся в Новом Завете. До Р.Х. они пелись на еврейском. В богослужении участвуют все:
И ста́ша свяще́н­ницы облече́ни въ ри́зы съ мусикі́ею и труба́ми, и леви́ти сы́нове Аса́фовы имѣ́юще кимва́лы, восхваля́юще Го́спода и благословя́ще, по Дави́ду царю́ Изра́илеву,
и поя́ху пѣ́сньми благословя́ще Го́спода, я́ко бла́гость его́ и сла́ва во вѣ́ки во все́мъ Изра́или.
И вси́ лю́дiе воструби́ша и воз­гласи́ша гла́сомъ вели́кимъ, восхваля́юще Го́спода о воз­дви́женiи до́му Госпо́дня.
(2Ездр5:57-59)
И в 1Ездр3:10-11, Неем12:24,36.

Поскольку иудеи старались судить между собой, с привлечением свидетельства Божия, а не языков:
...и воспрети́хъ держа́внымъ и нача́лнымъ и реко́хъ и́мъ: ли́хвы ли кі́йждо от­ бра́та сво­его́ истя́жетъ, ю́же вы́ истязу́ете? и собра́хъ проти́ву и́мъ собра́нiе вели́ко
и реко́хъ и́мъ: мы́ искупи́хомъ бра́тiю на́шу Иудео́въ, про́даныхъ язы́комъ, по си́лѣ на́­шей: вы́ же прода́сте бра́тiю ва́шу, и от­даду́т­ся на́мъ? И умолча́ша, и не обрѣто́ша что́ от­вѣща́ти.
...И отрясо́хъ оде́жду мою́ и реко́хъ: та́ко да истрясе́тъ Бо́гъ вся́каго му́жа, и́же не испо́лнитъ сло́ва сего́, от­ до́му его́ и от­ трудо́въ его́, и да бу́детъ та́ко от­трясе́нъ и то́щь. И рече́ все́ мно́же­с­т­во: ами́нь. И восхвали́ша Бо́га. И сотвори́ша лю́дiе по глаго́лу сему́.
(Неем5:7-13)
Хотя в Новом Завете уровень выше, но собственный суд ожидается и в нём:
Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными. (1Кор6:6)

В плену учат детей закону Моисееву:
Роди́теля же ея́ пра́ведна, и научи́ша дще́рь свою́ по зако́ну Моисе́ову. (Дан13:3)

В Законе много заповедей, их нужно читать или слушать в первоисточнике:
И возопи́ Маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
...Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
...И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
...и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
...и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
...И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ Моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
(1Мак2:27,29,38,46,48,70)

При Маккавеях распространены книги Закона Божиего:
...и кни́ги зако́на [Бо́жiя], и́хже обрѣто́ша, сожго́ша огне́мъ, раздира́юще [и́хъ].
И идѣ́же обрѣта́­шеся у кого́ кни́га завѣ́та Госпо́дня, и а́ще кто́ со­изволя́ше зако́ну Госпо́дню, по повелѣ́нiю царе́ву закала́ху его́.
(1Мак1:56-57)

В гражданских делах поют и псалмы по случаю наизусть:
И воз­враща́ющеся пѣ́снь поя́ху и благословля́ху Бо́га небе́снаго, я́ко бла́гъ е́сть, я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́. (1Мак4:24)
И в 1Мак13:47-48, 2Мак10:38, 3Мак6:32.

Для того ли сохранил Господь Бог Свой народ, чтобы тому утерять свой язык?
В Новом Завете

На каком языке говорит Сын Человеческий?

Архангел Гавриил свидетельствует, что Дева Мария происходит из колена Иудина:
Въ мѣ́сяцъ же шесты́й по́сланъ бы́сть А́нгелъ Гаврiи́лъ от­ Бо́га во гра́дъ галиле́йскiй, ему́же и́мя Назаре́тъ,
...Се́й бу́детъ ве́лiй, и Сы́нъ Вы́шняго нарече́т­ся: и да́стъ Ему́ Госпо́дь Бо́гъ престо́лъ Дави́да отца́ Его́:
(Лк1:26,32)

О Пресвятой Богородице Предание говорит (Свт. Димитрий Ростовский):
И большую часть жизни своей Она проводила в храме, за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном Ей жилище, за рукодельем. Потому-то всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.
Жительство в иерусалимском храме не позволяет предполагать Её произношение галилейским.

Иосиф Обручник жил в Назарете галилейском, но родился, видимо, всё же в Вифлееме, близко к Иерусалиму:
Взы́де же и Ио́сифъ от­ Галиле́и, изъ гра́да Назаре́та, во Иуде́ю, во гра́дъ Дави́довъ, и́же нарица́ет­ся Виѳлее́мъ, зане́ бы́ти ему́ от­ до́му и оте́че­ст­ва Дави́дова,
написа́тися съ Марі́ею обруче́ною ему́ жено́ю, су́щею непра́здною.
(Лк2:4-5)

Пребывая в малом возрасте с родителями Младенец Иисус не мог перенять язык от еллинизированных египетских иудеев:
О́нъ же воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щiю, и отъи́де во Еги́петъ, (Мф2:14)

И вернуться Иосиф собирался не в Галилею, а в Иудею:
О́нъ же воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ и прiи́де въ зе́млю Изра́илеву.
Слы́шавъ же, я́ко Архела́й ца́р­ст­вуетъ во Иуде́и вмѣ́сто И́рода отца́ сво­его́, убоя́ся та́мо ити́: вѣ́сть же прiе́мь во снѣ́, отъи́де въ предѣ́лы Галиле́йскiя.
(Мф2:21-22)

Последствия жительства Отрока Иисуса в Галилее могли ли вызвать насмешки в эти события?
И егда́ бы́сть двою­на́­де­ся­ти лѣ́ту, восходя́щымъ и́мъ во Иерусали́мъ по обы́чаю пра́здника,
...И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ, обрѣто́ста Его́ въ це́ркви, сѣдя́щаго посредѣ́ учи́телей, и послу́ша­ю­щаго и́хъ, и вопроша́ющаго и́хъ:
ужаса́хуся же вси́ послу́ша­ю­щiи Его́ о ра́зумѣ и о от­вѣ́тѣхъ Его́.
(Лк2:42,46-47)

Господь Иисус Христос перед многочисленным народом дважды подряд произносит слово "клас":
И глаго́лаше: та́ко е́сть [и] Ца́р­ст­вiе Бо́жiе, я́коже человѣ́къ вмета́етъ сѣ́мя въ зе́млю,
...от­ себе́ бо земля́ плоди́тъ пре́жде траву́, пото́мъ кла́съ, та́же исполня́етъ пшени́цу въ кла́сѣ:
...И глаго́лаше: чесому́ уподо́бимъ Ца́р­ст­вiе Бо́жiе? или́ ко́­ей при́тчи при­­ложи́мъ е́?
...И таковы́ми при́тчами мно́гими глаго́лаше и́мъ сло́во, я́коже можа́ху слы́шати.
Безъ при́тчи же не глаго́лаше и́мъ словесе́: осо́бь же ученико́мъ сво­и́мъ сказа́­ше вся́.
(Мк4:26,28,30,33,34)

Галилейское жительство Иисуса Христа стало известно широко:
Прохожда́­ше же па́че сло́во о Не́мъ: и схожда́хуся наро́ди мно́зи слы́шати и цѣли́тися от­ Него́ от­ неду́гъ сво­и́хъ.
...И бы́сть во еди́нъ от­ дні́й, и То́й бѣ́ учя́: и бѣ́ху сѣдя́ще фарисе́е и законо­учи́телiе, и́же бѣ́ху при­­шли́ от­ вся́кiя ве́си Галиле́йскiя и Иуде́йскiя и Иерусали́мскiя: и си́ла Госпо́дня бѣ́ исцѣля́ющи и́хъ:
(Лк5:15,17)

Но свидетельств о каких либо особенностях речи Господа Иисуса Христа из-за жительства в Галилее- нет.

Учение в сонмищах и иерусалимском храме, вероятно, требовало чистоты произношения:
Отвѣща́ ему́ Иису́съ: А́зъ не обину́яся глаго́лахъ мíру: А́зъ всегда́ уча́хъ на со́нмищахъ и въ це́ркви, идѣ́же всегда́ иуде́е сне́млют­ся, и та́й не глаго́лахъ ничесо́же: (Ин18:20)
Видимо, исключая случаи галилейских сонмищ в Лк4:16-20.

Уже прожившему в Иудее не менее 6 лет Пилату (или его возможному переводчику в зависимости от языка беседы) требуется внешнее свидетельство о галилейском жительстве:
Пила́тъ же вопроси́ Его́, глаго́ля: Ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́омъ? О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́: ты́ глаго́леши.
...Они́ же крѣпля́хуся глаго́люще, я́ко развраща́етъ лю́ди, учя́ по все́и Иуде́и, наче́нъ от­ Галиле́и до здѣ́.
Пила́тъ же слы́шавъ Галиле́ю, вопроси́, а́ще человѣ́къ Галиле́анинъ е́сть?
(Лк23:3,5-6)

Конечно, это не является формальным доказательством несвойственности галилейского произношения.

На каком языке обращается Бог в Писании к Своим людям?

На понятном израильтянам их отеческом языке:
И даде́ ми Госпо́дь двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, напи́саны пе́рстомъ Бо́жiимъ, и на ни́хъ бя́ху напи́сана вся́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ въ горѣ́ изъ среды́ огня́ въ де́нь собра́нiя: (Втор9:10)

На том же языке, понятном иудею пророку Даниилу, который не есть сирийский, халдейский и прочий, известный мудрецам-халдеям:
Въ то́й ча́съ изыдо́ша пе́рсты руки́ человѣ́чи и писа́ху проти́ву лампа́ды на повапле́нiи стѣны́ до́му царе́ва, и ца́рь ви́дяше пе́рсты руки́ пи́шущiя. (Дан5:5)

На том же, который законен для книжников и фарисеев:
Приведо́ша же кни́жницы и фарисе́е къ нему́ жену́ въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и поста́вив­ше ю́ посредѣ́,
...Сiе́ же рѣ́ша искуша́юще Его́, да бы́ша имѣ́ли что́ глаго́лати На́нь. Иису́съ же до́лу прекло́нься, пе́рстомъ писа́­ше на земли́, не слага́я [и́мъ].
(Ин8:3,6)

Господь Иисус Христос говорит Апостолу Павлу на еврейском языке:
Всѣ́мъ же па́дшымъ на́мъ на зе́млю, слы́шахъ гла́съ глаго́лющь ко мнѣ́ и вѣща́ющь евре́йскимъ язы́комъ: Са́вле, Са́вле, что́ Мя го́ниши? Же́стоко ти́ е́сть проти́ву рожна́ пра́ти. (Деян26:14)
И до Воскресения Господь говорит на этом же языке.

Апостол Павел явно упоминает об этом проишествии ещё два раза в событиях Деян9:4, Деян22:7 и два раза неявно в 1Кор15:8, 1Тим1:13. Но ни одно из этих свидетельств не сообщает о языке. Либо по-умолчанию, либо по-неважности. Эти умолчание и/или неважность упоминания языка относятся и к остальным книгам Нового Завета.

Зачем Ему менять Свой язык?

Нужно учитывать и то, что о Шестодневе:
И рече́ Бо́гъ: да бу́детъ свѣ́тъ. И бы́сть свѣ́тъ. (Быт1:3)
Святитель Василий Великий говорит:
Когда же приписываем Богу глас, речь и повеление, тогда под Божиим словом не разумеем звука, издаваемого словесными органами, и воздуха, приводимого в сотрясение посредством языка, но, для большей ясности учащимся, хотим в виде повеления изобразить самое мановение в воле.

Явное и неявное упоминания еврейского языка

Язык царства- римский, язык международного общения и предыдущего царства- еллинский. Язык же предпредыдущего иноязычного царства- сирийский, но упоминается не он, а отеческий- еврейский. Написание Пилатом вины согласно официальному следствию должно быть понятно всем грамотным. Сирийский язык не требуется:
Бѣ́ же и написа́нiе напи́сано надъ Ни́мъ писмены́ е́ллинскими и ри́мскими и евре́йскими: Се́й е́сть Ца́рь Иуде́йскъ. (Лк23:38)

Каков общий язык всех иудеев разсеяния, пришедших в Иерусалим?
и ка́ко мы́ слы́шимъ кі́йждо сво́й язы́къ на́шъ, въ не́мже роди́хомся,
па́рѳяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щiи въ Месо­пота́мiи, во Иуде́и же и Каппадокі́и, въ По́нтѣ и во Асі́и,
во Фригі́и же и Памфилі́и, во Еги́птѣ и страна́хъ Ливи́и, я́же при­­ Кирині́и, и при­­ходя́щiи ри́мляне, иуде́е же и при­­ше́лцы,
кри́тяне и ара́вляне, слы́шимъ глаго́лющихъ и́хъ на́шими язы́ки вели́чiя Бо́жiя?
(Деян2:8-11)
Еллинский- не для мидян и еламитов, сирийский- не для римлян. Поэтому- только еврейский.

Поэтому же обращённое ко всем слово Апостола Петра может быть только на еврейском языке:
но сiе́ е́сть рѣче́н­ное проро́комъ Иои́лемъ:
и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, глаго́летъ Госпо́дь, излiю́ от­ Ду́ха Мо­его́ на вся́ку пло́ть, и прореку́тъ сы́нове ва́ши и дще́ри ва́шя, и ю́ноши ва́ши видѣ́нiя у́зрятъ, и ста́рцы ва́ши со́нiя ви́дятъ:
и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни́ о́ны излiю́ от­ Ду́ха Мо­его́, и прореку́тъ:
и да́мъ чудеса́ на небеси́ горѣ́ и зна́менiя на земли́ ни́зу, кро́вь и о́гнь и куре́нiе ды́ма:
со́лнце преложи́т­ся во тму́, и луна́ въ кро́вь, пре́жде да́же не прiити́ дню́ Госпо́дню вели́кому и просвѣще́н­ному:
и бу́детъ, вся́къ, и́же а́ще при­­зове́тъ и́мя Госпо́дне, спасе́т­ся.

Му́жiе изра́илстiи, послу́шайте слове́съ си́хъ: Иису́са Назоре́а, Му́жа от­ Бо́га извѣ́­ст­вован­на въ ва́съ си́лами и чудесы́ и зна́менiи, я́же сотвори́ Тѣ́мъ Бо́гъ посредѣ́ ва́съ, я́коже и са́ми вѣ́сте,
(Деян2:14-40)

Неверно считать эту и цитаты из Деян7:1-54, Деян15:4-6,13-17 взятыми из Септуагинты, тем более, евангельские цитаты Ветхого Завета. О апостолах сказано:
Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста: (Деян4:13)
Они говорят не из книг:
Утѣ́шитель же, Ду́хъ Святы́й, Его́же по́слетъ Оте́цъ во и́мя Мое́, То́й вы́ научи́тъ всему́, и воспомяне́тъ ва́мъ вся́, я́же рѣ́хъ ва́мъ. (Ин14:26)
Сказано некоторым апостолам и Самим Господом Иисусом Христом:
И се́ два́ от­ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, от­стоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ от­ Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ:
...И наче́нъ от­ Моисе́а и от­ всѣ́хъ проро́къ, сказа́­ше и́ма от­ всѣ́хъ писа́нiй я́же о Не́мъ.
(Лк24:13,18,25-27)
Затем и включая одинадцать:
рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ напи́сан­нымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ и проро́цѣхъ и псалмѣ́хъ о Мнѣ́.
Тогда́ от­ве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти писа́нiя
(Лк24:44-45)

Сходство цитат с Септуагинтой означает то, что записанное в ней на еллинском соответствует ранее записанному пророками и изреченному Богом на еврейском. Цитаты из посланий уже могут относиться к Септуагинте, они пишутся в более спокойной обстановке (Мк13:11) на её языке, поэтому цитировать проще:
Фело́нъ, его́же оста́вихъ въ Троа́дѣ у Ка́рпа, гряды́й при­­неси́, и кни́ги, па́че же ко́жаныя. (2Тим4:13)

На каком языке должен быть написан документ, чтобы быть понятным иудею? Не иудея Закон Моисеев не интересует:
Глаго́лаша Ему́: что́ у́бо Моисе́й заповѣ́да да́ти кни́гу распу́стную и от­пусти́ти ю́? (Мф19:7)

Апостол Петр свидетельствует, что иудею добровольно еллины не нужны:
Пе́тръ же воз­дви́же его́, глаго́ля: воста́ни: и а́зъ са́мъ человѣ́къ е́смь.
...рече́ же къ ни́мъ: вы́ вѣ́сте, я́ко не лѣ́по е́сть му́жу иуде́анину при­­лѣпля́тися или́ при­­ходи́ти ко иноплеме́н­нику: и мнѣ́ Бо́гъ показа́ ни еди́наго скве́рна или́ нечи́ста глаго́лати человѣ́ка:
(Деян10:26,28)

Особенно в Иудее, где даже для выплаты дани римлянам достаточно обратиться к своему неуважаемому единоверцу:
человѣ́ка два́ внидо́ста въ це́рковь помоли́тися: еди́нъ фарисе́й, а другі́й мыта́рь. (Лк18:10)
Сомнительна и потребность знания простыми иудеями еллинского языка в самой Иудее. Нельзя исключить, что среди двенадцати апостолов только Апостол Филипп заранее знает еллинский язык по Ин12:20-22.

Подразумевается, что еллинский язык может не быть известен всем:
И́щущымъ же и́мъ уби́ти его́, взы́де вѣ́сть къ ты́сящнику спи́ры, я́ко ве́сь воз­мути́ся Иерусали́мъ:
...Хотя́ же вни́ти въ по́лкъ Па́велъ глаго́ла ты́сящнику: а́ще лѣ́ть ми́ е́сть глаго́лати что́ тебѣ́? О́нъ же рече́: гре́чески умѣ́еши ли?
(Деян21:31,37)
Маловероятно, что тысячник- еврей. Отдельный вопрос- на каком языке обратился Апостол Павел к тысячнику, если не к его толмачу.

Апостолы свидетельствуются как простые люди:
Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста: (Деян4:13)
Поют ли наизусть некнижные люди на неродном языке?
И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нску. (Мф26:30)
Согласно толкованиям епископа Михаила(Лузина), Троицких листков поют псалмы(ещё не имеющие перевода на сирийский язык).

Апостолы имели возможность пойти на проповедь не только в Самарию, но и к настоящим язычникам. Поэтому предупреждено:
Сiя́ оба­на́­де­сять посла́ Иису́съ, заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: на пу́ть язы́къ не иди́те и во гра́дъ самаря́нскiй не вни́дите: (Мф10:5)
Некоторые близкоживущие язычники не только говорят на том языке, но и им не помешало бы и галилейское произношение апостолов.

Эти язычники- хананеи, говорящие на своём хананейском языке:
Изше́дъ съ ни́ми, ста́ на мѣ́стѣ ра́внѣ: и наро́дъ учени́къ Его́, и мно́же­с­т­во мно́го люде́й от­ всея́ Иуде́и и Иерусали́ма и Помо́рiя ти́рска и сидо́нска,
и́же прiидо́ша послу́шати Его́ и исцѣли́тися от­ неду́гъ сво­и́хъ, и стра́ждущiи от­ ду́хъ нечи́стыхъ: и исцѣля́хуся.
(Лк6:17-18)
Слушают единую речь Господа и иерусалимляне, и сидоняне.

И в Идумее понимают еврейский язык:
Иису́съ же отъи́де со ученики́ Сво­и́ми къ мо́рю: и мно́гъ наро́дъ от­ Галиле́и по Не́мъ и́де, и от­ Иуде́и,
и от­ Иерусали́ма, и от­ Идуме́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. И от­ Ти́ра и Сидо́на мно́же­с­т­во мно́гое, слы́шав­ше, ели́ка творя́ше, [и] прiидо́ша къ Нему́.
(Мк3:7-8)

В Иерусалиме Апостол Павел говорит на еврейском языке, хотя слушают его иудеи из римской провинции Асия(Ефес, Пергам):
И я́коже хотя́ху се́дмь дні́й сконча́тися, и́же от­ Асі́и иуде́е, ви́дѣв­ше его́ во святи́лищи, нава́диша ве́сь наро́дъ и воз­ложи́ша на́нь ру́цѣ,
...Повелѣ́в­шу же ему́, Па́велъ стоя́ на степе́нехъ помаа́въ руко́ю къ лю́демъ: мно́гу же безмо́лвiю бы́в­шу, воз­гласи́ евре́йскимъ язы́комъ, глаго́ля:
...Слы́шав­ше же, я́ко евре́йскимъ язы́комъ воз­гласи́ къ ни́мъ, па́че при­­ложи́ша безмо́лвiе. И рече́:
(Деян21:27,40,22:2)
Живя вдалеке от Иудеи они сохраняют еврейский язык.

После Недели Святой Пятидесятницы упоминание языка речи апостолов уже нельзя отнести к их собственным знаниям, кроме явно засвидетельствованных до этого:
и яви́шася и́мъ раздѣле́ни язы́цы я́ко о́гнен­ни, сѣ́де же на еди́нѣмъ ко́­емждо и́хъ.
И испо́лнишася вси́ Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Ду́хъ дая́ше и́мъ провѣщава́ти.
(Деян2:3-4)

На что влияет произношение?

У Евангелиста Марка упоминается союз "и". Видимо, заметные отличия галилеян от иерусалимлян были не только в произношении.

Все двенадцать апостолов, включая новоизбранного Матфия- галилеяне:
И да́ша жре́бiя и́ма, и паде́ жре́бiй на Матѳі́а, и при­­чте́нъ бы́сть ко едино­на́­де­ся­ти апо́столомъ.
...Бя́ху же во Иерусали́мѣ живу́щiи иуде́е, му́жiе благоговѣ́йнiи, от­ всего́ язы́ка, и́же подъ небесе́мъ.
Бы́в­шу же гла́су сему́, сни́деся наро́дъ и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́нъ кі́йждо и́хъ сво­и́мъ язы́комъ глаго́лющихъ и́хъ.
Дивля́хуся же вси́ и чудя́хуся, глаго́люще дру́гъ ко дру́гу: не се́ ли, вси́ сі́и су́ть глаго́лющiи Галиле́ане?
(Деян1:26,2:7)
Все иудеи разсеяния это произношение отличают, например, от иерусалимского. Можно ли распознать произношение не зная самого языка?

Святой Дух не отменяет галилейское произношение апостолов:
Тогда́ Пе́тръ, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́ къ ни́мъ: кня́зи лю́дстiи и ста́рцы Изра́илевы,
...Ви́дяще же Петро́во дерзнове́нiе и Иоа́н­ново и разумѣ́в­ше, я́ко человѣ́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же и́хъ, я́ко со Иису́сомъ бѣ́ста:
(Деян4:8,13)

Это именно произношение, а не какое-либо отличие языка апостолов от еврейского.

Обычаи народа

Дела веры для иудеев весьма важны, пусть и в уже искажённом виде:
при­­ближа́ют­ся Мнѣ́ лю́дiе сі́и усты́ сво­и́ми и устна́ми чту́тъ Мя́: се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ Мене́: (Мф15:8)


В сонмищах же в Иудее на еврейском языке постоянно читают Писание:
Живу́щiи бо во Иерусали́мѣ и кня́зи и́хъ, сего́ не разумѣ́в­ше, и гла́сы проро́ческiя по вся́ суббо́ты что́мыя, осуди́в­ше [Его́], испо́лниша, (Деян13:27)


Это не пустые слова для иудеев:
И да бу́дутъ словеса́ сiя́, я́же А́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, въ се́рдцы тво­е́мъ и въ души́ тво­е́й,
и да нака́жеши и́ми сы́ны твоя́, и да воз­глаго́леши о ни́хъ сѣдя́й въ дому́ и иды́й путе́мъ, и лежа́ и востая́:
и навя́жеши я́ въ зна́менiе на ру́ку твою́, и да бу́дутъ непоколе́блема предъ очи́ма тво­и́ма:
и да напи́шете я́ на пра́зѣхъ хра́минъ ва́шихъ и вра́тъ ва́шихъ.
(Втор6:6-9)

Поэтому и не существует двух языков- священного и народного. Един еврейский язык.

Слова

В Новом Завете без перевода употребляются слова и фразы на еврейском языке:
СловоНа еврейскомБез указания языка
Фарисей1Быт38:29Мф3:7
Саддукей1Неем3:29Мф3:7
сатанаСир21:30Мф4:10
Аминь1Пар16:36Мф5:18
ГееннаНав18:16, 3Ездр2:29, 4Цар23:10, Иер7:31, Иер19:6,11Мф5:22
СубботаИсх16:23Мф12:1
СикерЛев10:9Лк1:15
ПасхаИсх12:11,13,21,27,43,48Лк22:1
ВифесдаИн5:2
МаннаИсх16:14,15,31Ин6:31,49,58, Откр2:17
ГаввафаИн19:13
ГолгофаИн19:17
АваддонОткр9:11
АрмагеддонОткр16:16
1 Предположительное происхождение названия. Имеется в виду не человек из стиха, а предложение его имени.

Упоминаются слова и без указания языка. Некоторые учёные считают их сирийскими(арамейскими):
СловоСтихПримечание
ракаМф5:22
маммонаМф6:24
ВарфоломейМф10:3см. "Вар"
ВарМф16:17=сын, соответствует наречению еврея в Деян4:36 апостолами-евреями, несколько отличается по смыслу от "вен"=сын из Быт35:18. Участвует в именованиях Ветхого Завета- Варад, Вария, Варак, Варахия, Варкос, Варух, Варкуй, Варадис, Варахиил
ГефсиманияМф26:36
корванаМф27:6
ВаравваМф27:17см. "Вар"
Или́, Или́, лима́ савахѳани́?1Мф27:46Исполнение Пс21:2. Из 3Цар19:2 ясно, что имя Илия является предложением
ВоанергесМк3:17во множественном числе "воан"=сыны из Быт35:18
талифа кумиМк5:41Сказано в присутствии начальника сонмища, вероятно, фарисея с еврейским именем Иаир (Мк5:22) и апостолов-евреев
ЕффафаМк7:34Сказано среди евреев-галилеян
АвваМк14:36
ОсаннаМк11:9-10Иудеи вопят Мессии. Исполнение пророчества из Пс117:25-26
уаМк15:29Говорят прохожие иудеи. Кого интересует церковь кроме них?
КлеопаЛк24:18
МессияИн1:41Апостолы- иудеи. Зачем им называть предвозвещённого Христа словом не из своего Писания?
КифаИн1:42
РаввиИн1:49Апостол Нафанаил- иудей. Так же обращается фарисей и князь Никодим в Ин3:1-2
ФомаИн11:16
РаввуниИн20:16
АкелдамаДеян1:19"и разу́мно бы́сть всѣ́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ сво­и́мъ и́хъ язы́комъ Акелдама́, е́же е́сть село́ кро́ве:"- каков же свой язык в Иерусалиме, понятный всем?
Маран афа21Кор16:22Апостол Павел пишет Первое послание к коринфянам среди которых нет иудеев. Коринф- еллинский город, никогда не имевший государственным языком сирийский. Зачем бывшему фарисею писать сирийские слова людям, которые, видимо, их никогда и не слышали? Об этом он и сам сообщает в том же послании 1Кор14:6,11. Но в сонмище того города есть иудеи по Деян18:1,4-6,9-10, которые тем или иным образом могут попасть в общину и начать разлагать её изнутри. Может ли это относится к ним?
1 Свт. Иоанн Златоуст:
Он взывает пророческим голосом, свидетельствуя до последнего часа о истине ветхого завета, и не только пророческим, но и еврейским, чтобы им было понятно и внятно. Во всем этом показывал Он Свое единомыслие с Отцом Своим. Но заметь и здесь их дерзость, необузданность и безумие. Они подумали, говорит евангелист, что Он зовет Илию, - и тотчас напоили Его оцтом. А другой, подошедши, пронзил копьем бок Его. Что может быть нечестивее этого, что звероподобнее?
Евфимий Зигабен:
Признес по-еврейски, чтобы оно было понятно одним евреям, знающим писания Давида. Марк написал (15, 34): Елои, Елои. Или значит Боже мой, а Елои – Бог мой. Измученный страданиями от гвоздей. Иисус Христос, как человек, говорит: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси оставил? Т.е. зачем ты ниспослал Меня, чтобы так страдать. Сказал это, уверяя, что как истинно Он вочеловечился, так и был распят истинно, а не призрачно, как говорили многие из еретиков. Он и не возопил бы так, если бы не чувствовал боли.
Троицкие листки:
Или «Смотрите, – кричали они, – как Он, и умирая, не перестает представлять лице Мессии: Он зовет Своего предтечу Илию на помощь». Тогда все верили, на основании буквально понимаемого пророчества Малахии, что Илия должен явиться перед пришествием Мессии; верили также, что этот пророк является для помощи тем, кто его призывает.
2 Свт. Иоанн Златоуст родился в Антиохии, где жили и сирийцы. Вероятно, он мог отличить сирийский язык от несирийского:
"Маранафа". Для чего сказано это, и притом на еврейском языке?

Сохранение шрифта

Псалмы есть Закон. Блж. Феофилакт Болгарский сообщает:
Законом же называет и книгу Давида, равно как и все Писание.

Церковью издревле принят еллинский перевод- Септуагинта, верно передающий содержание Ветхого Завета. Про Церковь же сказано:
...да увѣ́си, ка́ко подоба́етъ въ дому́ Бо́жiи жи́ти, я́же е́сть Це́рковь Бо́га жи́ва, сто́лпъ и утвержде́нiе и́стины. (1Тим3:15)


Из Евангелия от Луки неясно, что буквально имеется в виду, но у Евангелиста Матфея видна подсказка. Имеется в виду еврейская буква Йуд, т.к. еллинская Йота произошла от неё. Очевидно, если из слова убрать букву, то слово может существенно измениться. Относятся ли слова Спасителя о непогублении Закона только к его содержимому, могущему быть переведённым на другой язык?

Археология предлагает сохранившиеся образцы единой письменности- еврейской, хананейской и окружающих языков:

Печать из города Давида (иудеи)
Изображение

Печать пророка Варуха (иудеи)
Изображение

Печать царя Езекии (иудеи)
Изображение

Календарь из Гезера (израильтяне или хананеи)
Изображение

Стела Тель-Дана (сирийская для израильтян)
Изображение

Саркофаг Табнита (хананеи)
Изображение

Надпись из Масуба (хананеи?)
Изображение

Надпись из Эль-Керак (моавитяне)
Изображение

Стела Меша (моавитяне)
Изображение

Надпись из крепости Аммана (аммонитяне)
Изображение

Надпись из Тель Сиран (аммонитяне)
Изображение

Существует список археологических предметов, относящихся к Библии. Известен и список небиблейских хананееязычных текстов Kanaanäische und Aramäische Inschriften.

Видно, что все надписи на древних предметах сходны между собой и существенно отличаются от современного масоретского иврита. (Под масоретами здесь понимаются все исказители, начиная с самых ранних, включая кумранитов)

Одна и та же надпись современным и древним письмом. Здесь в древнем письме, видимо, применён скорописный шрифт и буква Фав (последняя справа-налево) похожа на косой крест вместо прямого:
Изображение

Древний алфавит представлен в третьей колонке, во второй- еллинский, в первой- латинский, масоретский иврит- в четвёртой:
Изображение

В древнем алфавите Писания буква Йуд (правее латинской I) богата чертами. В алфавите четвёртой колонки, которым написан современный масоретский текст, в этой букве не видно ни одной черты. Этот алфавит был разработан масоретами для сокрытия Истины и искажения слова Божия. Это подтверждается и видом последней буквы алфавита- Фав. Изначально это был прямой крест, ради скорописи (угождения мiру 1Ин2:15-17), видимо, перешедший в косой. В масоретском же эта буква искажена до неузнаваемости:
Мно́зи бо хо́дятъ, и́хже мно́гажды глаго́лахъ ва́мъ, ны́нѣ же и пла́чя глаго́лю, враги́ кре́ста́ Христо́ва: (Флп3:18)

Каждая буква древнего алфавита имеет своё смысловое значение, для буквы Фав это "знамение". Видимо, в таких значениях отражено происхождение начертания. Неизвестно, хананеи или праотец Евер записали этот алфавит или существовал он ещё до смешения или потопа. Ясно, что тот, кто его записал- пророчествовал в начертании букв. Даже если и невольно.


Видимо, здесь пророчески упомянута еллинская Омега вместо еврейской Фав:
И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь А́лфа и Оме́га, нача́токъ и коне́цъ: А́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не. (Откр21:6)

Весь Закон записан на едином еврейском языке и буквами единого еврейского (древнего) алфавита.

Свт. Григорий Нисский:
Для людей истинно могущих созерцать, в законе особенно созерцается тайна креста. Поэтому и говорит Евангелие, что из закона ни одна иота, ни одна черта не проходит мимо, обозначая чрез сказанное поперечную линию и прямо опущенную линию, с помощью коих начертывается образ креста, тогда и в Моисее видимый, который вместо закона мыслится и становится для видящих его причиною трофея и победы.

Монета с исходным письмом датируется 68-69 годом, временем Первой Иудейской войны перед разрушением Иерусалима и Второго Храма.
Изображение

Монета с исходным письмом предположительно датируется 132-136 годом, временем Бар-Кохбы.
Изображение

Очевидно, что ко времени разрушения Иерусалима в 70 году применялся исходный алфавит, известный всем владельцам денег и единый для евреев, хананеев и других единоязычных окружающих народов.

Вклад масоретов

Время отказа от истинного алфавита можно попытаться понять по надписям на археологических находках:

На надписи из иерусалимского храма, как утверждают, первого века виден квдратный искажённый масоретский алфавит
Изображение

В еврейской виртуальной библиотеке показан самый ранний известный образец квадратного письма за 515 год до Р.Х. Трудно понять, насколько он близок к письму предыдущей надписи
Изображение

Однако и в этой библиотеке полностью сформированный и современный вид искажённого масоретского письма относится только к 896 году, когда масореты были близки к завершению искажения Ветхого Завета
Изображение

Деятельность масоретов направлена на отвержение Господа Иисуса Христа. Нам сказано:
А́зъ е́смь лоза́, вы́ [же] ро́ждiе: [и] и́же бу́детъ во Мнѣ́, и А́зъ въ не́мъ, то́й сотвори́тъ пло́дъ мно́гъ, я́ко безъ Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же:
Поэтому и масореты ничего не могут сотворить, но могут только заимствовать и искажать. Разработать человеческое начертание алфавита есть сложное и длительное занятие, тем более в стеснённых условиях, которые постигли т.н. иудеев после разрушения Иерусалима в 70 году. Проще и быстрее заимствовать чужое и доступное. Говорится, что Пальмирский алфавит применялся с I века до Р.Х. по III век. Вероятно, он сам является заимствованием и длительным изменением исходного алфавита языка Ханаана-Евера.

Есть примеры надписей на пальмирском алфавите
Изображение

В таблице соответствия в 6 колонке приведено пальмирское начертание, в 8 колонке- масоретское квадратное письмо
Изображение

Сходство пальмирского и масоретского начертаний очевидно. Ясно, что одно сходство не является формальным доказательством. Нельзя голословно утверждать, что масореты заимствовали своё письмо из Пальмиры, а не наоборот. К сожалению, широкие изследования по этому направлению не ведутся.

Последствия деятельности масоретов очевидны при сравнении Септуагинты- перевода с еллинского и масоретского текста, который хотят считать исходным текстом Ветхого Завета. Об этом сказано отдельно. Итогом деятельности масоретов и иже с ними явилась замена Писания т.н. иудеями (Ин8:44, Откр3:9) на еретический текст, якобы, на еврейском языке. Евреи потеряли и свой отеческий язык. Даже по толерантной статье в Википедии можно понять, что современный иврит достаточно далёк от еврейского, как в устной, так и в письменной формах. Показателен случай с т.н. тетраграмматоном, о котором сказано:
Именно поэтому широкую практику получило так называемое косвенное обращение к этому божественному имени. При чтении священных писаний евреи заменяли тетраграмматон другими словами.
Нам же известно другое:
В Ветхом Завете записывает пророк Моисей:
И рече́ Бо́гъ къ Моисе́ю, глаго́ля: А́зъ е́смь Сы́й. И рече́: та́ко рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: Сы́й посла́ мя къ ва́мъ. (Исх3:14)
В Новом Завете записывает Апостол Иоанн Богослов:
Иоа́н­нъ седми́мъ це́рквамъ, я́же су́ть во Асі́и: благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Су́щаго, и и́же бѣ́, и гряду́щаго, и от­ седми́ духо́въ, и́же предъ престо́ломъ Его́ су́ть,
А́зъ е́смь А́лфа и Оме́га, нача́токъ и коне́цъ, глаго́летъ Госпо́дь, Сы́й, и и́же бѣ́, и гряды́й, Вседержи́тель.
(Откр1:4,8)
О замене ничего не сказано, но известно, кто подобным занимается.

Возможная связь еврейского и "сирийского" языков

Возможно, Камуил рождён вместо Халдеи уже в граде Нахоровом в границах Сирии, либо он построил соседний Харрану город в границах Сирии, либо стал предводителем, не будучи первенцем. Что-то отличает его от старших братьев:
О́кса пе́рвенца, и Ва́вкса бра́та его́, и Камуи́ла отца́ Си́рска, (Быт22:21)
Понимание отечества здесь, видимо, подобно Нав15:13, 1Пар4:12. Так или иначе, эти люди говорят на языке Ханаана-Евера, а не на сирийском.

Впоследствии Лаван и все люди того места (Быт29:4-5) говорили на одном языке с Иаковом, поэтому сириец- не язык, но обозначение постоянного места жительства:
Бя́ше же Исаа́къ лѣ́тъ четы́редесяти, егда́ поя́ Реве́кку дще́рь Ваѳуи́ла Си́рина от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, сестру́ Лава́на Си́рина, себѣ́ въ жену́. (Быт25:20)

Книга Иова, видимо, как-то относится к одной из Сирий, где говорили на языке Ханаана-Евера:
Та́ко толку́ет­ся от­ Си́рскiя кни́ги: въ земли́ у́бо живы́й авситиді́йстѣй, на предѣ́лѣхъ Идуме́и и Араві́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́въ: (Иов42:17b)

Возможно, мужи из Харрана к упоминаемому времени сохранили свой язык Ханаана-Евера не перейдя полностью на соседний сирийский Дамаска:
и сокрушу́ вереи́ Дама́сковы, и потреблю́ живу́щыя съ по́ля о́нова, и посѣку́ пле́мя от­ муже́й Харра́нихъ, и плѣня́т­ся лю́дiе Си́рстiи наро́читiи, глаго́летъ Госпо́дь. (Ам1:5)

Поскольку перечислены все хананееговорящие, то здесь, видимо, говорится о богах сирийцев из Харрана:
И при­­ложи́ша сы́нове Изра́илевы твори́ти зло́е предъ Го́сподемъ и послужи́ша Ваали́мамъ и Астаро́ѳамъ и бого́мъ си́рскимъ и бого́мъ сидо́нскимъ и бого́мъ моа́влскимъ и бого́мъ сыно́въ Аммо́нихъ и бого́мъ иноплеме́н­никовъ: и оста́виша Го́спода и не рабо́таша Ему́. (Суд10:6)
Иноплеменники-филистимляне тоже относятся к хананеязычным. Это требует отдельного изследования.

Язык сирийского Харрана и, возможно, некоторых других Сирий есть язык Ханаана-Евера и он отличается от языка Сирии Дамасковой. Подобно тому, как Гесем есть часть Египта, но до Исхода там говорили на еврейском языке. Пророк Амос записывает слова Господа:
Не я́коже ли сы́нове еѳiо́пстiи вы́ есте́ мнѣ́, сы́нове Изра́илевы? глаго́летъ Госпо́дь. Не Изра́иля ли изведо́хъ изъ земли́ еги́петскiя и иноплеме́н­ники изъ Каппадокі́и и си́ряны изъ ро́ва? (Ам9:7)
Не относятся ли это ко спасению дома Нахора от угнетения иноязычными родствениками в Халдее?


Вокруг Израиля живёт много людей, изначально говорящих на языке Ханаана-Евера. Их численность не может быть меньше численности потомков одного Арама. Часть их полностью сохранила изначальный язык ко времени евангельских событий.


  Выводы:
 1. Сирийский язык (Дамаска) не родственен еврейскому.
 2. Сирийский язык существенно не употреблялся иудеями ни в плену, ни в своём отечестве.
 3. Во время Первого Пришествия Господа Иисуса Христа иудеи говорили на родном еврейском языке, имеющем существенное значение даже в разсеянии.
 4. После разрушения Иерусалима масореты занялись планомерным искажением еврейского языка.
 5. Исходный еврейский язык теперь неизвестен евреям. Современный иврит достаточно сильно отличается от него.
 6. Учёные предвзято продвигают ложную арамейскую версию.
 7. Вероятно, в качестве сирийского языка (не Дамаска)- "арамейского" выступают наречия еврейского (Ханаана-Евера) языка, не имеющие отношения к языку потомков Арама сына Симова кроме распространения в соседних областях. Нельзя исключить, что они были ближе к еврейскому, чем теперь иврит.
Приложение

Упоминания от начала до конца еврейских имён (продолжение)
ИмяПолРаннееПозднее
ИудифьжБыт26:34Иудиф8:1
МанассиамБыт41:51Иудиф8:2
МерариймБыт46:11Иудиф8:1
ИонафанмСуд18:301Мак2:5
Авессаломм2Цар3:32Мак11:17
Азариам3Цар4:31Мак5:18
Озиам1Пар3:12Иудиф6:15
Хармийм1Пар4:1Иудиф6:15
Иоакимм1Пар4:22Иудиф4:6
Маттафиам1Пар9:311Мак16:14
АзормИер28:1Мф1:13
ИсмаилмБыт16:111Ездр10:22
ВениаминмБыт35:18Неем12:34
ГирсонмБыт46:111Ездр8:2
ЕлиезермИсх2:221Ездр10:18
СемеймИсх6:171Ездр10:33
ОзиилмИсх6:18Неем3:8
МисаилмИсх6:22Неем8:4
ВеселиилмИсх31:21Ездр10:30
УриамИсх31:2Неем8:4
АминадавмЧис1:7Есф2:7
ЗакхурмЧис13:5Неем3:2
ЗамвриймЧис25:142Ездр9:34
ИасувмЧис26:201Ездр10:29
СелемиамЧис34:27Неем13:12
МихамСуд17:1Неем10:11
Осиам1Цар6:14Неем10:23
Иоильм1Цар8:21Ездр10:43
Авиам,ж1Цар8:2Неем10:7
Нафанм2Цар7:21Ездр8:16
Садокм2Цар8:17Неем3:4
Ванеам2Цар8:181Ездр10:25
Самаиам2Цар23:111Ездр10:31
Авдийм3Цар18:31Ездр10:26
Селлумм4Цар15:101Ездр10:42
Елиакимм4Цар18:18Неем12:41
Хелкиам4Цар18:18Неем8:4
Месолламм,ж4Цар21:191Ездр10:15
Ваанам1Пар2:25Неем10:27
Соломонм1Пар2:51Неем3:15
Елифалетм1Пар3:61Ездр10:33
Фадаиам1Пар3:18Неем8:4
Сехениам1Пар3:211Ездр10:2
Иесиам1Пар3:211Ездр10:31
Ноадиам1Пар3:221Ездр8:33
Сараиам1Пар4:131Ездр2:2
Асавиам1Пар4:351Ездр8:24
Рафаиам1Пар4:42Неем3:9
Фалтиам1Пар4:42Неем10:22
Ианинм1Пар5:122Ездр9:21
Иеремиам1Пар5:24Неем12:34
Амариам1Пар6:7Неем10:3
Мелхиам1Пар6:40Неем3:11
Озийм1Пар6:51Неем11:22
Авдиам1Пар7:3Неем12:25
Завадм1Пар7:211Ездр10:27
Иеримофм1Пар8:141Ездр10:26
Илиам1Пар8:271Ездр10:26
Асувм1Пар9:14Неем3:23
Елифалам1Пар15:182Ездр8:39
Иеиилм1Пар15:181Ездр10:21
Азаилм1Пар23:92Ездр9:34
Иаримофм1Пар23:232Ездр9:28
Елиасивм1Пар24:121Ездр10:36
Еммирм1Пар24:141Ездр2:59
Ванаиам1Пар27:141Ездр10:30
Завдиам2Пар17:81Ездр10:20
Иозавадм2Пар17:181Ездр8:33
Ирамм1Ездр2:32Неем10:5
Вивайм2Ездр5:13Неем10:15
Иехониам2Ездр1:9Мф1:12
ВарухмИер36:4Неем3:20
Среди людей из второй колонки могут быть рождённые до вавилонского плена, а не в плену или после него. В книгах Ездры и Неемии возраст не всегда очевиден.

Упоминания от начала до конца имён на едином языке (продолжение)
ИмяПолРаннееРодПозднееРод
ЕнохмБыт4:17КаинБыт5:18Сиф
МалелеилмБыт4:18КаинБыт5:12Сиф
МафусалмБыт4:18КаинБыт5:21Сиф
ЛамехмБыт4:18КаинБыт5:25Сиф
ЕнохмБыт4:17КаинБыт46:9Израиль
АдажБыт4:19КаинБыт36:2Ханаан
ФовелмБыт4:22КаинБыт10:2Иафеф
КаинанмБыт5:9СифБыт10:22Сим
ИаредмБыт5:15Сиф1Цар9:1Израиль
Гамер/Гомерм,жБыт10:2ИафефОс1:3Израиль?
ФарсисмБыт10:4Иафеф1Пар7:10Израиль
РегмамБыт10:7Хам1Пар2:47Израиль
НеффалиммБыт10:13ХамБыт30:8Израиль
АраммБыт10:22Сим1Пар23:9Израиль
АссурмБыт10:22Сим1Пар4:5Израиль
ЕламмБыт10:22СимНеем7:12Израиль
ЕвермБыт10:24Сим1Пар8:12Израиль
ИовавмБыт10:29Сим1Пар8:18Израиль
Валлам,жБыт14:2ХанаанБыт29:29Нахор?
АмаликмБыт14:7ХанаанБыт36:12Авраам
КенезмБыт15:19?1Пар4:15Израиль
КамуилмБыт22:21НахорЧис34:24Израиль
ОксмБыт22:21НахорИудиф8:1Израиль
ВафуилмБыт22:22НахорИоил1:1Израиль
ТааммБыт22:24НахорБыт46:20Израиль
Мохам,жБыт22:24Нахор1Пар2:48?
ЛаванмБыт24:29Нахор1Ездр2:45Израиль
МелхамБыт24:47НахорЧис26:37Израиль
РагуилмБыт25:3АвраамТов3:7Израиль
ФеманмБыт25:15Авраам1Пар4:6Израиль
Едом1мБыт25:30АвраамБыт46:20Израиль
ЕлифасмБыт36:4Авраам1Пар8:39Израиль
АсоммБыт36:34Авраам1Пар2:25Израиль
АдадмБыт36:35Авраам2Пар15:1Израиль
СаулмБыт36:37Авраам1Цар9:2Израиль
АховормБыт36:38Авраам4Цар22:12Израиль
ИефермБыт36:40Авраам2Цар17:25Израиль
ФамарьжБыт38:6?2Цар14:27Израиль
АдермЧис26:43Израиль3Цар11:14Авраам
СурмЧис31:8Авраам1Пар8:30Израиль
АхиормЧис34:27ИзраильИудиф5:5Нахор
Товиам2Мак3:11ИзраильНеем4:3Нахор
1 И прозвище, и имя.

Имена-названия (продолжение)
СловоНазваниеИмяПол
СеннаарБыт10:10Быт14:2м
ОрехБыт10:101Пар7:39м
ХарранБыт11:31Быт36:26м
ВарадБыт16:14Быт36:35м
ГалаадБыт31:21Суд11:1м

Имена-предложения (продолжение)
Имя-предложениеСтих
ЖизньБыт3:20
ИсмаилБыт16:11
МанассиаБыт41:51
ЕфраимБыт41:52
(День)Иов42:14
ГирсамИсх2:22
ЕлиезерИсх2:22
ИероваалСуд6:32
Уехавоф1Цар4:21
Навал1Цар25:25
Иеддеди2Цар12:25
Иавис1Пар4:9
Вариа1Пар7:23
(Не люди Мои)Ос1:9
(Муж мой)Ос2:16
ЕлимаДеян13:8

Названия-предложения (продолжение)
Название-предложениеСтих
(Колодец, где предо мною видела)Быт16:14
(Вражда)Быт26:21
(Клятва)Быт26:33
(Кущи)Быт33:17
(Дуб плача)Быт35:8
(Запаление)Чис11:3
(Села Иаировы)Чис32:41
(Холм обрезания)Нав5:3
ГалгалаНав5:9
Емек АхорНав7:26
(Свидение?)Нав22:34
(Источник призывающего)Суд15:19
(Полк Данов)Суд18:12
(Часть наветников)2Цар2:16
(Свыше сечей)2Цар5:20
(Рука Авессалома)2Цар18:18
(Заклание)Иер19:6

Текст можно свободно использовать по лицензии CC0, т.е. без упоминания меня, но учитывая возможные права на цитируемый текст по ссылкам.
Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и гости: 4